Matematisk kommunikation för ∏
Matematik LTH grundkurs ht 2013-vt 2014

Kursfakta

Målet med kursen är att uppöva förmågan att läsa, söka, och presentera, muntligt och skriftligt, matematiska resultat och resonmemang. Det kommer också att ges en inblick i aktuell och historisk viktig matematik och dess tillämpningar.

Kursen pågår under läsperiod 1 och 2 hösten 2013 och läsperiod 2 våren 2014.

Kursledare

Niels Chr Overgaard (NCO), rum MH:551B, tel 222 85 32.

Biträdande lärare

Kerstin Johnsson, rum MH:352, tel 222 05 66.

Kursprogram

Kursprogram LP2 samt gruppindelning och inlämningsuppgifter (2013). (Obs! sök upp era grupper tidigt!)

Kursprogram LP1 (2013).

Föreläsningar och övningar LP2

Föreläsningar: Tisdagar 8-10 den 29/10, 5/11 och den 12/11 i E:C (Dvs. läsvecka 1-3)
Övningar: (kompisgranskning, obligatorisk närvaro): Tisdag den 26/11 , 10-12 och 13-15 i MH:362A och MH:333.

Föreläsning 1 och 2: Anteckningar

Föreläsning 2: Extra anteckningar.

Föreläsningar LP1

Tisdagar 8-10 den 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 och 8/10 i E:1406. (Dvs. läsvecka 2-6)

Föreläsning 1: Anteckningar

Föreläsning 2: Anteckningar och LaTeX-intro

Föreläsning 3: Anteckningar

Föreläsning 4: Anteckningar

Föreläsning 5: Inga anteckningar.

Övningar LP1

Onsdagar 10-12 läsvecka 2-6 i sal MH:362C och MH:362D.
(Obs! Läsvecka 3: övning onsdag 18/9, laboration om LaTeX,
Läsvecka 6: övning onsdag 9/10, obligatorisk närvaro -kompisgranskning!)

Problemsamlingen som används under övningarna.

Inlämningsuppgifter LP1 och LP2

Inlämningsuppgifterna är obligatoriska. Inlämningsuppgifterna skall lämnas in på tredje våningen i matematikhusets norra del i för därför avsett fack i den vita hylla i korridoren. (mitt emot MH:333)

Första inlämningsuppgiften delas ut på föreläsningen tisdagen den 17/9. Sista inlämningsdag är onsdagen den 11/10-2012. Här är inlämningsuppgift 1 med indelning i kompispar.

LaTeX

Handleningar

Installera själv

Presentationer

Matlab