Matematisk kommunikation för ∏
Matematik LTH grundkurs ht 2012-vt 2013

Kursfakta

Målet med kursen är att uppöva förmågan att läsa, söka, och presentera, muntligt och skriftligt, matematiska resultat och resonmemang. Det kommer också att ges en inblick i aktuell och historisk viktig matematik och dess tillämpningar.

Kursen pågår under läsperiod 1 och 2 hösten 2012 och läsperiod 2 våren 2013.

Kursledare

Niels Chr Overgaard (NCO), rum MH:551B, tel 222 85 32.

Biträdande lärare

Kerstin Johnsson, rum MH:352, tel 222 05 66.

Kursprogram

Kursprogram LP2 samt gruppindelning och inlämningsuppgifter (2012). (Obs! sök upp era grupper tidigt!)
Kursprogram LP1 (2012).

Föreläsningar och övningar LP2

Föreläsningar: Onsdagar 8-10 den 31/10, 7/11 och den 14/11 i E:C (Dvs. läsvecka 1-3)
övningar: (kompisgranskning, obligatorisk närvaro): Tisdag den 27/11 , 10-12 och onsdag den 28/11 , 8-10 i MH:332A och MH:333.

Föreläsning 1 och 2: Anteckningar

Föreläsning 2: Extra anteckningar.

Föreläsningar LP1

Tisdagar 8-10 den 11/9, 18/9, 25/9, 2/10 och 9/10 i E:1406. (Dvs. läsvecka 2-6)

Föreläsning 1: Anteckningar

Föreläsning 2: Anteckningar och LaTeX-intro

Föreläsning 3: Anteckningar

Föreläsning 4: Anteckningar

Föreläsning 5: Inga anteckningar.

Övningar LP1

Onsdagar 8-10 läsvecka 2-6 i sal MH:362C och MH:362D.
(Obs! Läsvecka 3: övning onsdag 19/9, laboration om LaTeX,
Läsvecka 6: övning onsdag 10/10, obligatorisk närvaro -kompisgranskning!)

Problemsamlingen som används under övningarna.

Inlämningsuppgifter LP1 och LP2

Inlämningsuppgifterna är obligatoriska. Inlämningsuppgifterna skall lämnas in på femte våningen i matematikhusets norra del i för därför avsett fack i den vita hylla i korridoren.

Första inlämningsuppgiften delas ut på föreläsningen tisdagen den 18/9. Sista inlämningsdag är onsdagen den 12/10-2012.
Här är inlämningsuppgift 1. Parinddelning till Kompisgranskningen1.

Andra inlämningsuppgift delas ut på föreläsningen onsdagen den 31/10. Sista inlämningsdag är måndagen den 3/12-2012. Här är inlämningsuppgift 2 (inklusive kursprogram och gruppindelning). Inlämningsuppgiften lösas i grupp. Grupperna får gärna prata med varandra om uppgifterna, men varje grupp lämnar in en självständig lösning. Skicka första versionen av lösningen som pdf till NCO måndagen den 20/11!

LaTeX

Handleningar

Installera själv

Presentationer

Matlab