DETTA ÄR SIDORNA FÖR ÅR 2002. (2003 ÅRS...)                               
Porträtt av Sonja Kovalevsky

Hem

Allmänt
Om Kovalevsky
Anmälda skolor
Tidigare år
Kontakta oss

Till skolor
Anmälan
Utskick

Till deltagare
Senaste nytt
Program
Utbildningar
Bilder

Till sponsorer
Sponsra dagarna
Anmälda sponsorer

Skriv ut allt

Sonja-Kovalevsky-dagarna 2002

Matematikdagar för gymnasister
fredag och lördag 25-26 oktober 2002

Lunds Universitet & Lunds Tekniska Högskola

Hösten 2003 arrangeras dagarna återigen av Matematikcentrum i Lund.
För mer information se http://www.maths.lth.se/kovalevsky/

Anmälda skolor just nu. Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och blev då liksom förra året en klar succé med många nöjda deltagare. Målet med Sonja-Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syftet

Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja-Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematikcentrum, Lunds Universitet står för genomförandet (både år 2002 och 2003) och platsen blir Lund.

Finansiering

Huvudsponsorn Ericsson (2002) tillsammans med andra sponsorer finansierar planering och genomförande av Sonja-Kovalevsky-dagarna. Utan sponsorernas generösa stöd skulle inte dagarna kunna bli av. Gymnasisternas deltagande finansieras genom stöd från många olika källor. Näringsliv och organisationer erbjuds att bekosta stipendier för en eller flera deltagare från den egna orten. Det sker via en fast summa per deltagare. Universitet och högskolor erbjuds också att stödja deltagande i Sonja-Kovalevsky-dagarna.

Välkomna!

Matematikcentrum
Lunds Universitet & Lunds Tekniska HögskolaTill Lunds Universitets hemsida... Till Lunds Tekniska Högskolas hemsida... Till Kungliga Vetenskaps Akademiens hemsida... Till Ericssons hemsida...