DETTA ÄR SIDORNA FÖR ÅR 2003. (2004 ÅRS...)                               
Senaste nytt:
° 2003-11-11 2004 & 2005 kommer dagarna att vara i Linköping...
° 2003-10-24 LUM (nr 9) skriver om Kovalevskydagarna...
° 2003-10-22 Problemlösningar tillgängliga...
° 2003-10-13 Bilder från vår fotograf...
° 2003-10-12 Sydsvenskan skriver om Kovalevskydagarna.
° 2003-10-11 Kovalevskydagarna 2003 är avslutade.

Porträtt av Sonja Kovalevsky

Hem

Allmänt
Om Kovalevsky
Anmälda skolor
Tidigare år
Kontakta oss

Till deltagare
Rese- och boendeinformation
Program
Utbildningar i Sverige
Matematisk kuriosa
Bilder från 2003Nytt
Problem & lösningarNytt

Till skolor
Anmälan
Utskick

Till sponsorer
Sponsra dagarna
Anmälda sponsorer

Skriv ut allt

Sonja Kovalevskydagarna 2003

Matematikdagar för gymnasister
fredag och lördag 10-11 oktober 2003
Lunds Universitet & Lunds Tekniska Högskola

Hösten 2004 & 2005 kommer dagarna arrangeras av
Matematiska Institutionen vid Linköpings Universitet.

För mer information se http://www.mai.liu.se/kovalevsky/

Anmälda skolor just nu. Sonja Kovalevskydagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och blev då liksom förra året en klar succé med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevskydagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syftet

Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevskydagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematikcentrum, Lunds Universitet står för genomförandet (både år 2002 och 2003) och platsen blir Lund.

Finansiering

Huvudsponsorn Ericsson tillsammans med andra sponsorer finansierar planering och genomförande av Sonja Kovalevskydagarna. Utan sponsorernas generösa stöd skulle inte dagarna kunna bli av. Gymnasisternas deltagande finansieras genom stöd från många olika källor. Näringsliv och organisationer erbjuds att bekosta stipendier för en eller flera deltagare från den egna orten. Det sker via en fast summa per deltagare. Universitet och högskolor erbjuds också att stödja deltagande i Sonja Kovalevskydagarna.

Välkomna!

Matematikcentrum
Lunds Universitet & Lunds Tekniska HögskolaTill Lunds Universitets hemsida... Till Lunds Tekniska Högskolas hemsida... Till Kungliga Vetenskaps Akademiens hemsida... Till Ericssons hemsida...